Thursday , April 19 2018
Онцлох мэдээ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 1.2.Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана. Хоёр. Хамрах хүрээ2.1. Энэхүү дүрэм нь Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1-д заасан төрийн захиргааны ...

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 63 дугаар зарлиг, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын санаачилсан “Нэг сая мод ургуулах” хөдөлгөөний хүрээнд зохион байгуулж буй “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-т Ховд аймгийн цаг уур орчны шинжилгээний албаны албан хаагчид оролцож, 70ш мод тарьлаа.  

Дэлгэрэнгүй

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлиг, Засгийн 2007 оны 190 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус алба нь “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр Ховд аймгийн Хөгжимт драммын театрын өмнө талбайд зохион байгуулав. Тус Албаны “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг байгууллагын нийт ажилчин албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ...

Дэлгэрэнгүй

2015 оны хагас жилийн тайлан

ХОВД АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2015.07. 06                                                                                                 Ховд хот Тус УЦУОШАлба 2015 оны эхний хагас жилд Ховд аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Цаг уурын хэлтэс, Ус орчны шинжилгээний хэлтэс, Захиргаа аж ахуйн тасаг, гэсэн үндсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж ирлээ. ...

Дэлгэрэнгүй